Kundeservice

<div class="page-title">
<h1>Kundeservice</h1>
</div>
<ul class="disc">
<li><a href="#answer1">Sikker Netthandel</a></li>
<li><a href="#answer2">Nettbutikken</a></li>
<li><a href="#answer3">Personopplysninger</a></li>
<li><a href="#answer4">Kj&oslash;psvilk&aring;r (salgsbetingelser) fra Beautynett.no</a></li>
<li><a href="#answer5">Tvister</a></li>
<li><a href="#answer6">Copyright</a></li>
<li><a href="#answer7">Parabener</a></li>
</ul>
<dl><dt id="answer1"><strong>Sikker Netthandel </strong></dt><dd>Det er trygt &aring; handle p&aring; beautynett.no. Vi benytter ansvarlige, sikre og tekniske l&oslash;sninger som gj&oslash;r at du trygt kan bestille dine hudpleieprodukter hos oss. Under bestillingsprosessen beskytter vi dine opplysninger ved hjelp av kryptering (SSL &ndash; Secure Sockets Layer). Dette betyr at dine opplysninger sendes via sikker forbindelse, og ikke kan leses av utenforst&aring;ende. Kredittkortbetalingene p&aring; beautynett.no h&aring;ndteres av <a href="http://www.nets.eu/no-nb/om-nets/hvem-vi-er/Pages/WhoWeAre.aspx">NetAxept</a>, et heleid datterselskap av BBS (Bankenes Betalingssentral). Dette er Norges st&oslash;rste akt&oslash;r i dette markedet og tilbyr den sikreste l&oslash;sningen for deg som forbruker. Denne l&oslash;sningen garanterer at dine kortopplysninger verken er tilgjengelig for oss eller andre. Kortopplysningene er kun tilgjengelige for BBS.</dd><dd></dd><dt id="answer2"><strong>Nettbutikken</strong></dt><dd>Beautynett.no benytter en betalingsl&oslash;sning fra Netaxept, et heleid datterselskap av BBS. Betalingssidene p&aring; beautynett.no er kryptert med sikkerhetssertifikat fra Commfides. Selve transaksjonen av penger mellom kontoene gj&oslash;res av Teller.&nbsp;</dd><dd></dd><dt id="answer3"><strong>Personopplysninger</strong></dt><dd>Beautynett.no fokuserer p&aring; &aring; h&aring;ndtere personopplysninger p&aring; en betryggende m&aring;te.: N&aring;r du handler hos oss, oppbevarer vi blant annet navn, adresse og e-postadresse. Dette er informasjon vi trenger for &aring; levere varene til deg med valgt transport&oslash;r, samt kontakte deg om i forbindelse med bestillingen. Vi er ogs&aring; p&aring;lagt &aring; oppbevare denne informasjonen i forbindelse med regnskapsf&oslash;ring, avgiftsh&aring;ndtering og eventuell garanti-/returh&aring;ndtering, slik at historikken ikke kan slettes umiddelbart. Av sikkerhetshensyn oppbevares ogs&aring; ip-adressen som er benyttet for &aring; registrere bestillingen. Kortnummer oppbevares ikke av Beautynett.no utover det som er n&oslash;dvendig for &aring; sikre effektiv h&aring;ndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering. Vi samler ogs&aring; inn og oppbevarer loggdata som eksempelvis hvilke kategorier og produkter som s&oslash;kes og kikkes p&aring;, for &aring; kunne l&aelig;re hva v&aring;re kunder er opptatt av, samt forbedre produktutvalg og tilbud. Denne informasjonen benyttes ogs&aring; for &aring; kunne gj&oslash;re det mulig &aring; vise deg relaterte produkter, eller sende deg relaterte tilbud (dersom du eksplisitt har bedt om dette). Informasjonen benyttes ogs&aring; for &aring; produsere trafikkstatistikker for bl.a. kapasitetsplanlegging. Vi tilbyr e-postlister for &aring; motta ulike typer informasjon og tilbud. Det er frivillig &aring; motta dette, og man m&aring; eksplisitt melde seg inn i forbindelse med registrering. Det er ogs&aring; enkelt &aring; melde seg ut fra e-postlistene. Beautynett.no selger ikke personopplysninger til tredjepart, og vi bytter eller videreformidler heller ikke slik informasjon med tredjepart. Beautynett.no ved daglig leder er ansvarlig for behandlingen av personopplysninger som beskrevet ovenfor. dd&gt;</dd><dd></dd><dt id="answer4"><strong>KJ&Oslash;PSVILK&Aring;R (SALGSBETINGELSER) FRA BEAUTYNETT.NO </strong></dt><dd>Definisjon av partene Selger er:</dd><dd>Beautynett AS Organisasjonsnummer: NO 981 584 961.</dd><dd>Postadresse: Beautynett AS, Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad.</dd><dd>Bes&oslash;ksadresse: Nygaardsgaten 3, 1606 Fredrikstad. E-post g&aring; til <a href="http://www.beautynett.no/contacts">kundeservice</a>, telefon: 92859595. I det f&oslash;lgende blir Beautynett.no blant annet benevnt &rdquo;vi&rdquo; eller &rdquo;oss&rdquo;.</dd><dd>Kj&oslash;per er: den person som er oppgitt som kj&oslash;per i bestillingen. Heretter benevnt blant annet &rdquo;kunden&rdquo;, &rdquo;du&rdquo;,&rdquo; deg&rdquo;, &rdquo;din&rdquo; eller &rdquo;ditt&rdquo;</dd><dd></dd><dd><strong>Generelt </strong></dd><dd>Kj&oslash;psvilk&aring;rene (salgsbetingelsene) gjelder for alt salg av produkter og tjenester fra Beautynett.no til forbrukere i Norge. Kj&oslash;psvilk&aring;rene, sammen med kundens bestilling (bekreftet gjennom en ordrebekreftelse) utgj&oslash;r det samlede avtalegrunnlaget for kj&oslash;pet. Salgsbetingelsene og annen informasjon p&aring; Beautynett.no er bare tilgjengelig p&aring; norsk. Betingelsene nummereres forl&oslash;pende ved endringer. Er du under 18 &aring;r kan du bare handle p&aring; postoppkrav eller betale ved levering. Det er ogs&aring; mulig &aring; f&aring; en myndig (for eksempel en foresatt), til &aring; foreta handelen for deg. Forbrukerkj&oslash;p er blant annet regulert i forbrukerkj&oslash;psloven, angrerettloven, markedsf&oslash;ringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkj&oslash;psloven. F&oslash;lg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kj&oslash;p. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post og/eller tekstmelding til mobiltelefon (SMS).</dd><dd></dd><dd><strong>Bestilling og avtale </strong></dd><dd>Din bestilling er bindende n&aring;r bestillingen er registrert p&aring; v&aring;r server (datamaskin). Vi er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i v&aring;r nettbutikk. Du har likevel rett til &aring; g&aring; fra kj&oslash;pet i henhold til lov om angrerett, se n&aelig;rmere informasjon under dette punktet. N&aring;r vi mottar din bestilling, vil vi bekrefte ordren og automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les n&oslash;ye gjennom ordrebekreftelsen n&aring;r du mottar den. Det er viktig at du unders&oslash;ker om ordebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til &aring; gj&oslash;re gjeldende din opprinnelige bestilling s&aring;fremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme.</dd><dd></dd><dd><strong>Informasjon i nettbutikken</strong></dd><dd>Vi tilstreber &aring; gi v&aring;re kunder s&aring; korrekt informasjon om v&aring;re produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan inneb&aelig;re at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i v&aring;r nettbutikk, v&aring;r markedsf&oslash;ring eller p&aring; annen m&aring;te. Det benyttes i flere tilfeller engelske ord og uttrykk og Beautynett kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle missforst&aring;elser av disse. Videre forbeholder vi oss retten til &aring; kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du f&aring; melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om ny beregnet leveringsdato eller alternativt produkt. Du vil f&aring; mulighet til &aring; akseptere v&aring;rt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling - eller kansellere bestillingen. Priser Alle priser er oppgitt inklusive mva. og eksklusive frakt, med mindre annet uttrykkelig er nevnt. Totalkostnaden for kj&oslash;pet vil fremkomme f&oslash;r bestilling og inkluderer alle utgifter forbundet med kj&oslash;pet, eksempelvis porto, frakt, emballasje m.m. Eventuelle leveranser til Svalbard, norsk kontinentalsokkel eller andre fjerntliggende norske landomr&aring;der selges uten tillegg av merverdiavgift. Prisene er i stadig forandring og vi tar derfor forbehold om prisendring. Vi forbeholder oss rett til leveringsnekt p&aring; samtlige varer med bakgrunn i prissvingninger og lagersituasjon. Vi forbeholder oss ogs&aring; rett til leveringsnekt p&aring; samtlige varer med bakgrunn i konkurranseforhold og alle andre &aring;rsaker. Alle leveringstider som blir oppgitt av oss m&aring; anses som veiledende. Med leveringstid menes tidspunkt for ankomst av varer til v&aring;rt lager. Medg&aring;tt tid til plukking, pakking og eventuell produksjon kommer i tillegg f&oslash;r innlevering av forsendelsen til transport&oslash;r. N&aring;r tid er oppgitt i antall dager, menes arbeidsdager og befrakters tid kommer alltid i tillegg. Vi forbeholder oss retten til &aring; avvike og/eller endre oppgitt leveringstid uten n&aelig;rmere varsel. Eventuelle prisendringer som skjer etter bestillingstidspunkt som ikke skyldes feil (se nedenfor) f&aring;r ikke tilbakevirkende kraft. Dersom det har forekommet skrive- eller trykkfeil av vesentlig st&oslash;rrelse fra Beautynett.no&rsquo;s side, i annonser o.l. og/eller i nettbutikken som er st&oslash;rre enn 20% av normal utsalgspris, kan Beautynett.no ensidig endre, slette eller avvise ordre. Dette gjelder selv om kunde har mottatt ordrebekreftelse eller lignende. Slike feil m&aring; imidlertid korrigeres i l&oslash;pet av rimelig tid etter at feilen er oppdaget.</dd><dd></dd><dd><strong>Betaling</strong></dd><dd>Kj&oslash;pesummen kan etter ditt eget valg gj&oslash;res opp med enten, bank- eller kredittkort , Visa/Mastercard eller postoppkrav Ved bruk av kort vil kj&oslash;pesummen bli reservert p&aring; kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som forsendelse blir foretatt. Uavhentede og ikke-betalte pakker vil bli belastet et gebyr p&aring; kr 250,- inkl. mva, pluss frakt tur og retur av gjeldende ordre for &aring; dekke v&aring;re utlegg. Ved manglende betaling vil kravet, etter forutg&aring;ende varsel, bli sendt til inkasso. Rett til &aring; angre har kun privatpersoner og pakken m&aring; hentes ut av kj&oslash;per for &aring; oppfylle kravene i Angrerettloven &sect;11 og &sect;13.</dd><dd></dd><dd><strong>Betaling Visa/mastercard </strong></dd><dd>Alle bestillinger hos oss blir betalt med enten visa eller mastercard. N&aring;r bestillingen gjennomf&oslash;res legges den en reservasjon p&aring; totalbel&oslash;pet p&aring; din konto. Det betyr at ditt disponible bel&oslash;p reduseres med en gang. N&aring;r ordren har g&aring;tt gjennom systemet hos oss og er ferdig pakket og klar for sending trekkes bel&oslash;pet. Det betyr at slettes ordren innen varen har blitt lagt til utsending hos oss, vil reservasjonen slettes automatisk, men det kan ta opp til 7 dager. Det er BBS som styrer dette, og &oslash;nskes en raskere behandling av dette m&aring; du selv ta kontakt med BBS. Dersom en varelinje slettes, slik at totalbel&oslash;pet reduseres p&aring; ordren, vil ikke det reserverte bel&oslash;pet bli redusert. Systemet h&aring;ndterer ikke dette, men det er selvf&oslash;lgelig kun totalbel&oslash;pet som trekkes n&aring;r ordren sendes. Mellomlegget blir gjort disponibelt p&aring; din konto igjen.</dd><dd></dd><dd><strong>Betalingssystem</strong></dd><dd>Beautynett.no benytter en betalingsl&oslash;sning fra Netaxept, et heleid datterselskap av BBS. Betalingssidene p&aring; beautynett.no er kryptert med sikkerhetssertifikat fra Commfides. Selve transaksjonen av penger mellom kontoene gj&oslash;res av Teller. Les mer om sikkerheten ved netthandel hos oss.</dd><dd>Med <a title="PayPal" href="https://www.paypal.com/no/cgi-bin/webscr?cmd=_account&amp;nav=0.0">PayPal </a>kan du bruke din saldo som ligger inne p&aring; PayPal eller bruke Visa/Mastercard.</dd><dd></dd><dd><strong>Salgspant</strong></dd><dd>Beautynett.no har salgspant i de solgte varer som sikkerhet for sitt krav p&aring; kj&oslash;pesummen med tillegg av renter og omkostninger, jfr. pantelovens 3-14 flg.</dd><dd><strong>Uavhentete bestillinger</strong></dd><dd>Dersom man ikke henter en forsendelse, og den blir returnert til oss, kan du som kunde bli ansvarlig for &aring; dekke fraktkostnader og andre utgifter vi har hatt med &aring; sende ut varer.</dd><dd></dd><dd><strong>Levering og forsinkelse</strong></dd><dd>Levering av produktene i henhold til det som er angitt p&aring; ordrebekreftelsen. Produktene leveres til deg med Posten/Bring, vi har som m&aring;l &aring; f&aring; sendt ut din bestillingen i l&oslash;pet av p&aring;f&oslash;lgende arbeidsdag bestillingen din er gjort. Leveringstiden videre er avhening av valg av transportm&aring;te og hvor i landet du bor - det kan ta fra 2 - 5 dager normalt sett, Du kan g&aring; inn p&aring; <a href="http://www.posten.no/">posten.no</a> &aring; sjekke hvor din forsendelse er ved bruk av sendingsnummeret du mottar p&aring; din forsendelses melding fra oss. Vi tar risikoen for produktene inntil de er i din besittelse. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gj&oslash;re v&aring;rt ytterste for &aring; holde deg som kunde oppdatert p&aring; dette. Avhengig av produktenes art og forsinkelsens lengde, kan du etter omstendighetene holde kj&oslash;pesummen tilbake, kreve levering, kreve erstatning eller heve avtalen.</dd><dd></dd><dd><strong>Mottak og unders&oslash;kelse av bestilte varer</strong></dd><dd>Ved mottak skal du, s&aring; snart du har anledning til det, unders&oslash;ke om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler. Dersom leveransen ikke er i samsvar med ordrebekreftelsen, skal du innen rimelig tid, gi oss beskjed om dette.</dd><dd></dd><dd><strong>Reklamasjon - Forbrukerkj&oslash;psloven av 21. juni (nr. 34 &ndash; 2002)</strong></dd><dd>Hvis det oppdages en feil eller mangel m&aring; forbrukeren innen rimelig tid etter at han eller hun oppdaget, eller burde oppdaget den, gi selgeren melding om at han eller hun vil p&aring;berope seg mangelen (reklamasjon). Fristen for &aring; reklamere er allikevel ikke kortere enn to m&aring;neder fra det tidspunkt da forbrukeren oppdaget mangelen. Reklamasjon m&aring; senest skje to &aring;r etter at forbrukeren overtok tingen. Dersom tingen eller deler av den ved vanlig bruk er ment &aring; vare vesentlig lengre, er fristen for &aring; reklamere fem &aring;r. Hvis forbrukeren ikke reklamerer i tide, tapes retten til &aring; gj&oslash;re mangelen gjeldende. En mangel som viser seg innen seks m&aring;neder etter at forbrukeren overtok tingen (normalt leveringstidspunktet) skal formodes &aring; ha eksistert ved risikoens overgang. Melding om feil og mangler ved produktene kan overbringes oss muntlig eller skriftlig. Vi anbefaler at reklamasjonen sendes oss skriftlig. Vi benytter mail som foretrukken kommunikasjonsmetode i forbindelse med returer. Dersom det opplyses om et behandlingsnummer (returnummer) anbefaler vi at dette blir brukt i kommunikasjon og at eventuell returforsendelse merkes med dette nummer. Om mulig vil vi informere om det kreves spesielle vilk&aring;r eller h&aring;ndtering fra kj&oslash;per side i forbindelse med retursending av produktet (for eksempel mulighet for retur direkte til produsent eller underleverand&oslash;r). Dersom det foreligger en mangel ved produktet og forbrukeren har reklamert innen de nevnte fristene kan forbrukeren gj&oslash;re gjeldende f&oslash;lgende mangelsbef&oslash;yelse: Holde kj&oslash;pesummen tilbake Under visse forutsetninger velge mellom retting eller omlevering Kreve heving dersom mangelen ikke er uvesentlig (forutsetter vare i samme stand og mengde).</dd><dd></dd><dd><strong>Kreve erstatning</strong></dd><dd>Hvis selgerens retting eller omlevering vil medf&oslash;re at forbrukeren i mer enn en uke blir avsk&aring;ret fra &aring; bruke tingen ( vi tolker dette l&oslash;per fra tingen er mottatt hos oss) har forbrukeren under visse forutsetninger rett til &aring; kreve &aring; f&aring; stilt en erstatningsgjenstand til r&aring;dighet for selgerens regning. Som hovedregel har selgeren ikke krav p&aring; &aring; foreta mer enn to fors&oslash;k p&aring; retting eller omlevering for samme mangel. Dersom det ikke foreligger en mangel, kan selgeren bare kreve betaling for unders&oslash;kelser som har v&aelig;rt n&oslash;dvendige for &aring; avgj&oslash;re om det foreligger en mangel, og betaling for reparasjon av tingen, dersom selgeren har gjort forbrukeren uttrykkelig oppmerksom p&aring; at han eller hun selv m&aring; dekke slike kostnader. Hvis kunden p&aring; eget initiativ iverksetter tiltak for &aring; utbedre mangelen ut over det som m&aring;tte v&aelig;re avtalt med Beautynett.no, betaler vi ikke disse utgiftene. Garanti V&aring;re garantier inneb&aelig;rer ingen begrensninger i reklamasjonsfristen for varer etter forbrukerkj&oslash;psloven.</dd><dd></dd><dd><strong>Angrerett</strong></dd><dd>Angrerettloven gir deg som privatperson rett til &aring; angre ditt kj&oslash;p. Angreretten gjelder for varer og for enkelte tjenester (se unntak i siste avsnitt). Angreretten forutsetter at du senest innen 14 dager etter at du mottar leveransen gir oss melding om dette (angrefrist). Dersom du ikke har mottatt angrerettskjema enten i ordrebekreftelsen eller ved levering av produktene, utvides denne fristen til tre m&aring;neder. For at angreretten skal kunne gj&oslash;res gjeldende, m&aring; produktet v&aelig;re levert oss i tiln&aelig;rmet samme mengde og stand som du mottok den. Alle produkter skal leveres tilbake til oss innen rimelig tid. Eventuell returforsendelse m&aring; betales av deg og du har risikoen for transporten tilbake til oss. Vi er forpliktet til &aring; betale tilbake til deg det du har betalt inkludert porto for forsendelsen til deg, ekspedisjonsgebyr, tollavgifter, oppkravsgebyr og lignende. Dette gjelder kun n&aring;r hele kj&oslash;pet returneres. Tilbakebetaling skal finne sted innen fjorten dager etter at vi mottar produktet fra deg. Produktet sendes tilbake til oss i originalemballasje, sammen med angrerettskjema. N&aelig;rmere opplysninger om hvordan du benytter deg av angreretten, fremg&aring;r av angrerettskjemaet.Angreretten gjelder ikke for produkter for personlig pleie. Rett til &aring; angre har kun privatpersoner og pakken m&aring; hentes ut av kj&oslash;per for &aring; oppfylle kravene i Angrerettloven &sect;11 og &sect;13. Kundens plikter Den som er registrert som kunde hos Beautynett.no, er ansvarlig for betaling av de ytelser Beautynett.no eller Beautynett.no&rsquo;s samarbeidspartnere leverer i henhold til n&aelig;rv&aelig;rende vilk&aring;r. Ansvaret omfatter ogs&aring; andres bruk av kundens tilgang, herunder uvedkommendes bruk, s&aring; fremt det ikke kan p&aring;vises at uvedkommendes bruk er muliggjort gjennom uaktsomhet fra Beautynett.no&rsquo;s side.</dd><dd></dd><dd><strong>Ekstraordin&aelig;re forhold</strong></dd><dd>Beautynett.no er kun ansvarlig for tap for varen, dersom det er p&aring;vist feil eller mangler. Dette gjelder likevel ikke hvis Beautynett.no godtgj&oslash;r at mangelen skyldes forhold utenfor Beautynett.no&rsquo;s kontroll, og som Beautynett.no ikke med rimelighet kunne ventes &aring; unng&aring; eller overvinne f&oslash;lgene av. Beautynett.no er ikke ansvarlig for indirekte tap som f&oslash;lge av mangler med mindre tapet er voldt ved grov uaktsomhet eller forsett fra Beautynett.no&rsquo;s side. Ved forbrukerkj&oslash;p kan ikke vilk&aring;rene v&aelig;re d&aring;rligere enn vilk&aring;rene i loven, jfr. Lov om forbrukerkj&oslash;p av 2002-06-21 nr. 34.</dd><dd></dd><dd><strong>Endring i vilk&aring;rene </strong></dd><dd>Beautynett.no forbeholder seg retten til &aring; endre n&aelig;rv&aelig;rende vilk&aring;r, herunder som f&oslash;lge av endringer i lovgivningen.</dd><dd></dd><dd><strong>Force majeur </strong></dd><dd>Er Beautynett.no forhindret fra &aring; levere eller foreta pliktig omlevering - eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som f&oslash;lge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet n&aring;r partene ikke kan r&aring;de over den ,s&aring; som brann, krig, mobilisering eller uforutsette milit&aelig;re innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, oppr&oslash;r og oppl&oslash;p, knapphet p&aring; transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilf&oslash;rselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av -leveranser fra underleverand&oslash;rer eller produsenter som f&oslash;lge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Beautynett.no fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den mangelfulle vares kj&oslash;pesum. Forbehold Vi reserverer oss for skrivefeil og eventuelle prisforandringer Bilder brukt p&aring; sidene v&aring;re er illustrative og kan avvike fra varens faktiske utseende</dd><dd></dd><dt id="answer5"><strong> Tvister</strong></dt><dd>Alle tvister skal fors&oslash;ke &aring; l&oslash;ses i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for forbrukerr&aring;det i n&aelig;rheten av der du bor. Alle tvister l&oslash;ses etter norsk lov. Tvister i anledning betingelsene og tilh&oslash;rende bestemmelser, samt tvister som ang&aring;r der i omtalte og der av f&oslash;lgende rettsforhold h&oslash;rer inn under de ordin&aelig;re domstoler, med Fredrikstad tingrett som verneting.</dd><dd></dd><dt id="answer6"><strong>Copyright</strong></dt><dd>Alt innhold p&aring; disse nettsidene er Beautynett AS, og eller underleverand&oslash;r av nevntes eiendom og er beskyttet etter blant annet opphavsretts-, markedsf&oslash;rings- og varemerkelovgivningen.</dd><dt id="answer7"></dt><dt><strong>Parabener</strong></dt><dd>Exuviance hare en rekke paraben frie produkter se egen liste under. For deg som &oslash;nsker &aring; vite mer om parabener se vedlagte linker til <a title="Mattilsynet" href="http://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/parabener/">Matilisynet</a> og <a href="http://www.fhi.no/tema/kosmetikkbivirkninger/sporsmaal-og-svar-om-parabener">Folkehelseinstituttet</a>.</dd><dd><br /> &bull; Exuviance Collagen Triple Boost Serum &bull; Exuviance OptiLight Essential 6 Serum &bull; Exuviance Toning Neck Cream, &bull; Exuviance Age Reverse Day Repair SPF 20, &bull; Exuviance Age Reverse Night Lift, &bull; Exuviance Age Reverse Eye Contour, &bull; Exuviance Age Reverse BioActiv Wash &bull; Exuviance Night Renewal Hydragel, &bull; Exuviance Matte Perfection, &bull; Exuviance Brightening Bionic Eye Cream Plus, &bull; Exuviance Rejuvenating Bionic Scrub,&nbsp; Age Reverse HydraFirm</dd><dd></dd><dd>
<div><hr size="2" /></div>
</dd></dl>